IR 02 207 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 02 207 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 02 207 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 02, oznake IR 02 207, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 02 207, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova koji je debljine 100mm i zadnjih vrata koja su debljine 60mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 207N01 A1 UNI°C IR02
05S
2 207N02 A2 UNI°C IR02
06S
3 207N03 A3 UNI°C IR02
4 207N04 A4 UNI°C IR02
5 207N05 A5 UNI°C IR02
6 207N06 A6 UNI°C IR02
7 207N07 A7 UNI°C IR02
8 207N08 A8 UNI°C IR02
9 207N09 A9 UNI°C IR02
10 207N10 B1 UNI°C IR02
11 207N11 B2 UNI°C IR02
12 207N12 B3 UNI°C IR02
13 207N13 B4 UNI°C IR02
14 207N14 B5 UNI°C IR02
15 207N15 B6 UNI°C IR02
16 207N16 B7 UNI°C IR02
17 207N17 B8 UNI°C IR02
18 207N18 B9 UNI°C IR02
19 207N19 C1 UNI°C IR02
20 207N20 C2 UNI°C IR02
21 207N21 C3 UNI°C IR02
22 207N22 C4 UNI°C IR02
23 207N23 C5 UNI°C IR02
24 207N24 C6 UNI°C IR02
25 207N25 C7 UNI°C IR02
26 207N26 C8 UNI°C IR02
27 207N27 C9 UNI°C IR02
28 207N28 D1 UNI°C IR02
29 207N29 D2 UNI°C IR02
30 207N30 D3 UNI°C IR02
31 207N31 D4 UNI°C IR02
32 207N32 D5 UNI°C IR02
33 207N33 D6 UNI°C IR02
34 207N34 D7 UNI°C IR02
35 207N35 D8 UNI°C IR02
36 207N36 D9 UNI°C IR02
37 207N37 E1 UNI°C IR02
38 207N38 E2 UNI°C IR02
39 207N39 E3 UNI°C IR02
40 207N40 E4 UNI°C IR02
41 207N41 E5 UNI°C IR02
42 207N42 E6 UNI°C IR02
43 207N43 E7 UNI°C IR02
44 207N44 E8 UNI°C IR02
45 207N45 E9 UNI°C IR02
46 207N46 F1 UNI°C IR02
47 207N47 F2 UNI°C IR02
48 207N48 F3 UNI°C IR02
49 207N49 F4 UNI°C IR02
50 207N50 F5 UNI°C IR02
51 207N51 F6 UNI°C IR02
52 207N52 F7 UNI°C IR02
53 207N53 F8 UNI°C IR02