UNI°C IR 206-209, 212-221, pojačano izolovane ATP hladnjače

UNI°C IR 206-209, 212-221, pojačano izolovane ATP hladnjače

UNI°C IR 206-209, 212-221, pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP IR hladnjače, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4, namenjene za prevoz smrznutih proizvoda ( u minusnom temperaturnom režimu ).

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 206-209, 211-221 N.

Share online

FOOD - hladnjača za prevoz prehrambenih proizvoda

Univerzalna hladnjača za prevoz prehrambenih proizvoda. Najčešće je koriste veleprodaje hrane. Najveći mogući raspon temperaturnih mogućnosti, koje veleprodaja hrane zahteva.
MILK - hladnjače za prevoz mleka

Hladnjače za prevoz mleka i mlečnih proizvoda
MEAT - termoizolovana hladnjača za prevoz mesa

Specijalna termoizolovana hladnjača za prevoz mesa – prevoz krovnog tereta. Snaga panela je dvostruka : veoma dobro izolovan panel, krovno visokonosiv, gde je komora nosivosti 4,5t po metru duznom, sto je cca 27t za dužinu od 6 metara, čime se pokriva mogućnost ugradnje na svim dostupnim šasijama kamiona.
FISH - termoizolovana hladnjača za prevoz ribe

Specijalne termoizolovane nadogradnje za prevoz ribe. Karakteristično su dobro izolovane, imaju kanal u podu za odvod nečistoća i sabirnik za nečistoce koje teku iz komore. Koriste se podjednako uspešno za transport svih vrsta ribe, i morske i rečne.