IR 08 215 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 08 215 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 08 215 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 08, oznake IR 08 215, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 08 215, a debljine svih panela su najčešće 60mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 100mm.

Share online