IR 19 226 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 19 226 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 19 226 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 19, oznake IR 19 226, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 19 226, a debljine svih panela su najčešće 100mm, osim krova koja je debljine 120mm.

Share online