SPECIJALNE RAMPE

SPECIJALNE RAMPE

SPECIJALNE RAMPE

Postoje manuelne i hidraulične spacijalne rampe za van vozila, kamione, prikolice i polu-prikolice. Neke rampe su sa jednom a neke sa dvostrukom platformom, u zavisnosti od robe koja je predmet utovara. U ovu grupu spadaju i prelazne rampe, koje služe za tunelski utovar robe kod tandema, kao i podizne ruke za mesarske nadogradnje i makazaste dizalice za prikolicu.

Share online

FLAJER