IR 05 212 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 05 212 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 05 212 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 05, oznake IR 05 212, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 05 212, a debljine svih panela su najcešće 60mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 80mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 212N01 A1 UNI°C IR05
05S
2 212N02 A2 UNI°C IR05
06S
3 212N03 A3 UNI°C IR05
4 212N04 A4 UNI°C IR05
5 212N05 A5 UNI°C IR05
6 212N06 A6 UNI°C IR05
7 212N07 A7 UNI°C IR05
8 212N08 A8 UNI°C IR05
9 212N09 A9 UNI°C IR05
10 212N10 B1 UNI°C IR05
11 212N11 B2 UNI°C IR05
12 212N12 B3 UNI°C IR05
13 212N13 B4 UNI°C IR05
14 212N14 B5 UNI°C IR05
15 212N15 B6 UNI°C IR05
16 212N16 B7 UNI°C IR05
17 212N17 B8 UNI°C IR05
18 212N18 B9 UNI°C IR05
19 212N19 C1 UNI°C IR05
20 212N20 C2 UNI°C IR05
21 212N21 C3 UNI°C IR05
22 212N22 C4 UNI°C IR05
23 212N23 C5 UNI°C IR05
24 212N24 C6 UNI°C IR05
25 212N25 C7 UNI°C IR05
26 212N26 C8 UNI°C IR05
27 212N27 C9 UNI°C IR05
28 212N28 D1 UNI°C IR05
29 212N29 D2 UNI°C IR05
30 212N30 D3 UNI°C IR05
31 212N31 D4 UNI°C IR05
32 212N32 D5 UNI°C IR05
33 212N33 D6 UNI°C IR05
34 212N34 D7 UNI°C IR05
35 212N35 D8 UNI°C IR05
36 212N36 D9 UNI°C IR05
37 212N37 E1 UNI°C IR05
38 212N38 E2 UNI°C IR05
39 212N39 E3 UNI°C IR05
40 212N40 E4 UNI°C IR05
41 212N41 E5 UNI°C IR05
42 212N42 E6 UNI°C IR05
43 212N43 E7 UNI°C IR05
44 212N44 E8 UNI°C IR05
45 212N45 E9 UNI°C IR05
46 212N46 F1 UNI°C IR05
47 212N47 F2 UNI°C IR05
48 212N48 F3 UNI°C IR05
49 212N49 F4 UNI°C IR05
50 212N50 F5 UNI°C IR05
51 212N51 F6 UNI°C IR05
52 212N52 F7 UNI°C IR05
53 212N53 F8 UNI°C IR05