UNICE RRCX2 106 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za dva vozila

UNICE RRCX2 106 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za dva vozila

UNICE RRCX2 106 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za dva vozila

RRCX 2 znači da su komore namenjene za transport duboko smrznutih proizvoda ( prema ATP-u ) i da je rashladni sistem ostvaren pomoću eutektičkih ploča koje se nalaze u komori, dok je agregat dislociran i napaja 2 vozila u ovom slučaju. Ova vrsta sladoledara su pretežno male komore, namenjene isključivo za distribuciju. Temperature koje se postižu eutektičkim pločama – statičkim hladjenjem su i do – 50°C .

Share online

UNICE RRCX2 106

rashladni uređaj sa dislociranim napajanjem eutektičkih ploča, zavisni sistem za 2 vozila