IR 21 228 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 21 228 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 21 228 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 21, oznake IR 21 228, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 21 228, a debljine svih panela su najčešće 120mm, osim zadnjih vrata koja su debljine 100mm.

Share online