IR 01 206 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 01 206 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 01 206 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 01, oznake IR 01 206, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 01 206, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 80mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 206N01 A1 UNI°C IR01
05S
2 206N02 A2 UNI°C IR01
06S
3 206N02 A3 UNI°C IR01
4 206N04 A4 UNI°C IR01
5 206N05 A5 UNI°C IR01
6 206N06 A6 UNI°C IR01
7 206N07 A7 UNI°C IR01
8 206N08 A8 UNI°C IR01
9 206N09 A9 UNI°C IR01
10 206N10 B1 UNI°C IR01
11 206N11 B2 UNI°C IR01
12 206N12 B3 UNI°C IR01
13 206N13 B4 UNI°C IR01
14 206N14 B5 UNI°C IR01
15 206N15 B6 UNI°C IR01
16 206N16 B7 UNI°C IR01
17 206N17 B8 UNI°C IR01
18 206N18 B9 UNI°C IR01
19 206N19 C1 UNI°C IR01
20 206N20 C2 UNI°C IR01
21 206N21 C3 UNI°C IR01
22 206N22 C4 UNI°C IR01
23 206N23 C5 UNI°C IR01
24 206N24 C6 UNI°C IR01
25 206N25 C7 UNI°C IR01
26 206N26 C8 UNI°C IR01
27 206N27 C9 UNI°C IR01
28 206N28 D1 UNI°C IR01
29 206N29 D2 UNI°C IR01
30 206N30 D3 UNI°C IR01
31 206N31 D4 UNI°C IR01
32 206N32 D5 UNI°C IR01
33 206N33 D6 UNI°C IR01
34 206N34 D7 UNI°C IR01
35 206N35 D8 UNI°C IR01
36 206N36 D9 UNI°C IR01
37 206N37 E1 UNI°C IR01
38 206N38 E2 UNI°C IR01
39 206N39 E3 UNI°C IR01
40 206N40 E4 UNI°C IR01
41 206N41 E5 UNI°C IR01
42 206N42 E6 UNI°C IR01
43 206N43 E7 UNI°C IR01
44 206N44 E8 UNI°C IR01
45 206N45 E9 UNI°C IR01
46 206N46 F1 UNI°C IR01
47 206N47 F2 UNI°C IR01
48 206N48 F3 UNI°C IR01
49 206N49 F4 UNI°C IR01
50 206N50 F5 UNI°C IR01
51 206N51 F6 UNI°C IR01
52 206N52 F7 UNI°C IR01
53 206N53 F8 UNI°C IR01