O NAMA / KONTAKTI

Poznajete nas ..., u kontaktu smo

Dosta toga što je oko Vas smo već proizveli, spremni za nove zahteve

Pozicija Ime i Prezime Email Telefon
SEKTOR PRODAJA (PR)
Miroslav Živanović miroslav@uniplastserbia.com +38163236497
Mirjana Matić Njegić mirjanam@uniplastserbia.com +381628880618
Mirjana Čolić mirjanac@uniplastserbia.com +381631037747
Danijela Popović popovic@uniplastserbia.com +38163555694
Suzana Savković suzieq@uniplastserbia.com +381631122845
SEKTOR PLANIRANJE (PL)
Vladica Vujanović vladica@uniplastserbia.com +38163474232
Vlada Makević vlada@uniplastserbia.com +38163555696
Slaviša Perić slavisa@uniplastserbia.com +381631027041
Marko Podleznik marko@uniplastserbia.com +38162202692
Zlatko Stanojlović zlatko@uniplastserbia.com +38163555695
SEKTOR REALIZACIJE (RE)
Mirko Živanović mirko@uniplastserbia.com +38163219756
SEKTOR KVALITETA (KV)
Dunja Milinković dunja@uniplastserbia.com +38162234384
Zoran Đurđević zoran@uniplastserbia.com +381631025383
SEKTOR OPŠTE SLUŽBE (OS)
Milica Vlajkovic milica@uniplastserbia.com +38163555693


Zašto izabrati nas?

Iskustva proistekla iz realizacije arhiviramo kao trajne empirijske vrednosti

Misija

„Uniplast Serbia“ kontinuiranim poboljšanjima kvaliteta proizvoda jeste prepoznatljiv i pouzdan partner kupcima, dobavljačima, zaposlenima i lokalnoj zajednici. Snagu crpi i čuva kvalitetom pojedinačnih brendova i poverenjem u iste u očima tržišta, pobeđujući tiho i prirodno. To poverenje je naš najveći saveznik i zadatak.

UNICE, “sladoledare u kojima je sladoledu hladno”, nadogradnje za prevoz smrznutih proizvoda.
UNIºC, kamionske hladnjače, simbol izolacije, nosivosti, higijene i svega drugog što predstavlja njihovu moć.
UNIVAN´S, termo, hidro i ostala zaštita tovarnog prostora kombi vozila, “pobeda nad termomostovima”.
UNIAL, kamionske furgon nadogradnje; od lakog Al-u boksa do jakog playwood-a.
UNICARGO, kamionski sanduci sa ceradom kakve ne možete da zamislite, deo male poslovne bajke.
UNIT, prikolice prve, druge i treće kategorije, vozila bez motora, prema Vašoj želji.
UNIBOND, moderna prerada kompozitnih materijala.

Uz kontrolisano kretanje u smeru sopstvenih strahova, realizujemo jedini napredan smer i put modernog kapitalizma, gde nam je kvalitetan i prepoznatljiv proizvod jedini garant poslovne i svake druge slobode.

Za nas je uspeh inventivnost, entuzijazam, prepoznavanje i razvoj potencijala, kao i rad na usavršavanju zaposlenih, naše najveće vrednosti i najvažnijeg resursa, kroz sledeću aktivnu DNK strukturu:
– ne znamo šta je “ linija manjeg otpora“, postupamo pošteno i činimo ispravno, a ne samo “lako”
– zadatak dobijen od kupca realizujemo u kratkom roku, sa mnogo žara i željom da ga zadivimo
– po prirodi znatiželjni, pažljivo osluškujući, usvajamo nova i napredna znanja
– verujemo u snagu zajedničkog rada, uz davanje sopstvenog doprinosa, kroz mogućnost greške, u procesu odlučivanja
– fokus našeg poslovanja je kupac, a središte našeg interesovanja, proizvod.

Znamo gde želimo da odemo kroz prijateljstvo zasnovano na biznisu, koje je bolje od biznisa zasnovanog na prijateljstvu, čineći sebe i sve oko sebe, zadovoljnim.

Jelenča, decembar, 2012. godine
Miroslav Živanović


Vizija

Svaki dan pred nama otkriva nešto novo o nama, što korača putevima koji diktiraju novi tržišni trendovi.
Na temelju poverenja, a u okviru glavnog, „Uniplast Serbia“ rađa nove brendove i pušta da se razvijaju do nivoa tržišnih ograničenja.
Ne gubimo iz vida čuvanje prirodnog okruženja, štedeći sve energetske resurse.

„Uniplast Serbia“ ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih predviđa, kreira i postaje sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu sa vremenom koje dolazi.

Svako za sebe ima nešto najvrednije.
Mi, na primer,
imamo ljude,
najvažniji resurs i u budućnosti.
"Uniplast Serbia" teži da kontinuitetom u realizaciji konkurentnih rešenja dogradi sopstveni brend i osvoji nove pozicije u delu domaćeg i okolnih tržišta.
Praćenjem novih potreba kupaca, uz poslovnu i tehnološku saradnju sa renomiranim partnerima, zadržava indentitet samostalne firme, koja je pouzdani partner velikim firmama, proizvođačima kamiona, za proizvodnje malih serija.
Dobri uslovi prodaje će našim kupcima obezbediti održivi rast, koji se indirektno prenosi i na nas kroz nove porudžbine.
Proizvodi "Uniplast Serbia" moraju biti prepoznatljivi po kvalitetu i konkurentni po ceni, kako bi firmi obezbedili kontinuitet, a kroz godišnje merenje povećanja profita obezbedili resurse za naprednu realizaciju vizije.
Zaposleni u firmi će imati zarade uvek iznad proseka okruženja u svojoj branši.
Viziju ćemo ostvariti izgradnjom i održavanjem partnerskih odnosa sa isporučiocima, integracijom poslovanja i strategijom rasta usmerenom i na njih, oslanjajući se na sistemski uvećana znanja i sposobnosti naših zaposlenih, trudeći se da primenjujemo najviše standarde za kvalitet proizvoda i poslovanja.

U tom smislu planiramo da nastavimo sa daljom primenom, IATF 16949.

Jelenča, Šabac, 01.06.2017. godine
Miroslav Živanović

Strategija

Strategija Uniplast Serbia
je da svojom politikom poslovanja, u skladu sa raspoloživim resursima i stalnim razvojem, ostvari viziju i ojača misiju, sprovođenjem taktičkih ciljeva:

- primena internih postupaka rada, usklađenih sa zakonskim propisima
- usklađenost sa standardima i pravilima struke, u svemu prema kodeksu strukovne, inženjerske etike u ovoj oblasti auto industrije, uz stalnu kontrolu i analizu kvaliteta rada
- planski podsticati, pokretati i sprovoditi razvojne projekte, primenjivati njihove rezultate u svakodnevnom radu i nuditi ih tržištu na naplatu kao komercijalni proizvod
- politikom obuke zaposlenih osigurati stalno stručno usavršavanje
- planski podsticati, prepoznavati i nagrađivati samoinicijativnost i inovativnost zaposlenih, uz posebnu motivaciju za učešće i rad u stručnim društvima i na stručnim skupovima
- politikom zapošljavanja osigurati stalni trend prenosa iskustava i znanja, kao i kontinuitet primene tehnoloških dostignuća
- podržavanje društveno-korisnih aktivnosti neprofitnih organizacija
- očuvanje sertifikata preduzeća prema IATF 16949:2016
- politika zaštite na radu, kao sastavni deo politike društva
- politika očuvanja životne sredine je od prioritetnog značaja kod odabira tehničkih rešenja

Jelenča, decembar, 2012. godine
Miroslav Živanović


Politika kvaliteta

Mi smo kao firma i pojedinci opredeljeni da isporučujemo kvalitetne proizvode, koji zadovoljavaju i kad god je to moguće prevazilaze očekivanja kupaca.

Samo su zadovoljni kupci preduslov sigurnosti naših radnih mesta.

Kvalitet za nas predstavlja osnovu daljeg rasta, razvoja i napretka.

Kvalitetan proizvod je središte našeg rada, planiranja i interesovanja. Stalno proveravanje zadovoljstva kupaca našim radom, poštovanjem rokova i dogovora, uz dužnost blagovremenog i aktivnog informisanja kolega, kupaca i partnera o eventualnim izmenama, dovodi do stalnog razvoja kvalifikovanosti svih nas.

Masovna distribucija našeg znanja omogućava opšti napredak.

Investiranje u sve resurse, a pre svega u ljudske, dovodi do cilja gde je uvek na početku kupčeva želja, a na kraju kupčevo zadovoljstvo.

Snažna standardizacija proizvodnih procesa, stvara osnovu sigurnog i efikasnog reprodukovanja kvaliteta. Stalno otkrivanje slabih tačaka u procesima i saniranje iznad ličnog nivoa, izraženija bliskost kupcima uz specifične marketinške aktivnosti i inovacije, uz punu transparentnost i podelu odgovornosti u procesima, istovremeno uz bolju analizu korišćenja novih vidova slobode u realizaciji poslova, dovodi do pojednostavljivanja radnih tokova i istovremeno povećanja individualne fleksibilnosti, u okviru sve jasnijeg i jednostavnijeg sistema.

Navedena politika omogućava rad u korist održavanja stečene i zauzimanja nove pozicije na tržištu, a predstavlja vid preventivne zaštite od eventualno inovativne konkurencije, što na kraju dovodi do koristi za kupce, radnike i vlasnike, a time posredno i do unapređenja društva u celosti.

Sa svojim isporučiocima uspostavljamo i razvijamo partnerske odnose. U poslovanju nas prate pouzdane banke a mi ispunjavamo sve naše obaveze prema njima na vreme.

U realizaciji ovih ciljeva, svojim zaposlenima obezbeđujemo stručno usavršavanje, na višestranu korist, pružamo bezbedno okruženje za rad i uvek bolji životni standard od uobičajenog nivoa, što ih motiviše da dalje ostvaruju razvoj i napredak.

Radimo i poslujemo poštujući sve zahteve relevantnih zakona i standarda. U nastojanju da zadovoljimo zahteve društva, posebnu pažnju posvećujemo obezbeđenju bezbednosnih aspekata u korišćenju naših proizvoda.

Svi gore navedeni procesi svojom pozitivnom interakcijom obezbeđuju zadovoljenje vlasnika firme, koji profit dobijen harmonizovanim sistemskim procesima vraćaju u sledeći ciklus, čime omogućavaju da se realizacija politike kvaliteta kontinuirano ostvaruje i održivo razvija.

Svi zaposleni su dužni da održavaju sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtevima standarda IATF 16949 i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti i efikasnosti.

Gornje odredbe o kvalitetu su obavezujuće za sve u našoj organizaciji, a dobronamerna preporuka za sve naše partnere i društvo u kom živimo.

Šabac 01.06.2017.


Ljudski resursi

Ljudski potencijali su ključni resurs i direktan učesnik poslovnog razvoja naše firme.

Uniplast Serbia se svrstava u red srednjih privrednih društava, koja zapošljava ljude, željne znanja i uspeha. Pružamo priliku svim ambicioznim ljudima koji žele da razviju svoju karijeru i napreduju, uz uslov da su sposobni i voljni da odgovore na zahteve i dinamiku poslovanja, a spremni su i predani radu i učenju.

Važnost ljudskog kapitala raste, tako da ljudi poseduju sve više znanja i informacija, pa je i upravljanje ljudskim resursima sve teže. Potrebno je znanje kako uspešno upravljati ljudskim kapitalom, kako ga pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude, koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća. Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost organizacije.

„Rad bez rezultata je trošak“. Jakom organizacionom strukturom želimo da dokažemo suprotno. Novi zahtevi, nova tržišta predstavljaju za nas izazov, a organizovana struktura se formira tako da sve što se postavi pred nas može da se izvrši brzo i efikasno. Posedovanjem dobrog ljudskog potencijala, kvalitetnih i obrazovanih ljudskih resursa, spremni smo da odgovorimo na izazove i zahteve sa kojima se suočavamo svakodnevno. Globalna konkurencija podstiče nas na stalni razvoj i napredak. Obrazovanje ljudskih resursa u organizaciji je od velikog značaja za njen razvoj i napredak. Zbog toga zaposlenima uvek dajemo priliku da dodatno prošire svoja znanja i mogućnosti, kroz razne kurseve i treninge. Kao proizvođač nadogradnji za kamione, predstavljamo jedinstvenu organizaciju koja jasno poručuje svoju misiju i poseduje viziju koja privlači, motiviše i razvija ljudske potencijale, kao osnovne pokretače sadašnjih i budućih uspeha. Svaka organizacija je uspešna onoliko koliko poseduje kvalitetnih ljudskih resursa.

Mi smo lider u brzini i načinu primene znanja kojima postižemo najbolje rezultate sa najboljim ljudima. „Upravljanje je sposobnost da se posao obavi preko ljudi“ Meri Parker Folet. Ljudski faktor ima najznačajniju ulogu u procesu rada. Samim tim se dokazuje spremnost naših zaposlenih da u svim situacijama odreaguju brzo i efikasno. Podela po određenim kadrovima kako u proizvodnji tako i u administraciju pokazuje sistematičnost u našem poslovanju i pored toga jačinu svakog tima zasebno. Planiranjem ljudskih resursa shvatamo da je to sastavni deo strategijsko-poslovnih planova kompanije. Vodeći računa o procesu planiranja koji se do kraja izvodi pažljivo i kvalitetno, ponekad ne možemo da predvidimo baš sve okolnosti koje mogu uticati na plan, ali zato pored sebe imamo sigurne ljude koji će uvek i u svakom trenutku pratiti i predviđati eventualne uticaje kako bi se izvršile potrebne korekcije, čime pokazujemo da su ljudski resursi kontinuirani proces koji stalno traje. Svaki dan nastojimo da se dokažemo ko smo i način na koji radimo, a kvalitet naših nadogradnji to dokazuje; zadovoljni kupci to potvrđuju i sa sigurnošću možemo da stojimo iza glavne stavke koja karakteriše ljudske resurse : „Pravi ljudi na pravom mestu“ citat : „Ko su veliki ljudi?“ Teodor Ruzvelt

„Kritičari nisu bitni. Nije bitan čovek koji ukazuje na to kako se snažan čovek zateturao, ili gde je čovek koji stvara mogao napraviti nešto bolje. Zasluge pripadaju čoveku koji je zapravo u areni, čije je lice umrljano prašinom, znojem i krvlju; onome ko odvažno pokušava; koji greši i iznova i iznova ne uspeva; onaj sa velikim entuzijazmom, sa velikom posvećenošću, ko se daje za dobar razlog. Onome ko – u najboljem slučaju – na kraju doživi trijumf velikih dostignuća i ko – u najgorem slučaju – doživi neuspeh pokušavajući da ostvari tako velike stvari, da njegovo mesto nikad neće biti uz one bojažljive duše, koje nisu znale ni za pobedu, ni za poraz.„

Uspevamo da preživimo i u ovom korporativnom fašizmu.

Jelenča, april 2017
Miroslav Živanović


Razvoj

Razvoj je direktno povezan kako sa željama i zahtevima kupaca za izradom nečeg novog na tržištu, tako i sa našom mogućnošću da odgovorimo na iste. Po pronalaženju najboljeg rešenja kojim je kupac zadovoljan, mi uvek takav proizvod uvrstimo u svoju standardnu proizvodnju. U predhodnim godinama proizvedene su veoma kreativne nadogradnje za super inspirativne kupce.

Vozila po završenoj verifikaciji na tržištu i validaciji kod kupca, postaju okosnica budućih naloga, a vremenom ojačaju skelet i srce brenda. U svakoj godini započinjemo sa proizvodnjom nekoliko novih proizvoda, kako u celosti novih, tako i redizajniranih, pronalaženjem boljih rešenja pri izradi postojećih … Navedene aktivnosti su definisane i u Poslovniku Kvaliteta, koji kroz godine ne doživljava velike izmene, bez obzira na ogromne promene, nastale nezadrzivim razvojem organizacije.

POSLOVNIK KVALITETA

Kao firma i pojedinci smo opredeljeni da isporučujemo kvalitetne proizvode, koji zadovoljavaju i kad god je to moguće prevazilaze očekivanja kupaca, jer su samo zadovoljni kupci osnova za održiv rast, atraktivnost i sigurnost naših radnih mesta!

Kvalitet za nas nije samo cilj, već i osnova daljeg rasta, razvoja i napretka preduzeća. Kupac je središte našeg rada, planiranja i interesovanja. Stalno proveravanje zadovoljstva kupaca našim radom, poštovanjem rokova i dogovora, dužnost blagovremenog aktivnog informisanja kolega, kupaca i partnera o eventualnim izmenama, dovodi do stalnog razvoja kvalifikovanosti svih nas i do distribucije našeg znanja, što omogućava opšti napredak. Investicije u infrastrukturu, kompjuterske sisteme, softver i pre svega u naše zaposlene, dovode do cilja, gde je uvek na početku kupčeva želja, a na kraju kupčevo zadovoljstvo. Razvoj firme u smeru sposobnosti bržeg i efikasnijeg prilagođavanja i snažnije standardizacije proizvodnih procesa, stvara osnovu sigurnog i efikasnog reprodukovanja kvaliteta. Stalno otkrivanje slabih tačaka u procesima i saniranje iznad nivoa lične odgovornosti, izraženija bliskost kupcima, uz specifične marketinške aktivnosti i inovacije, uz više transparentnosti u procesima, kao i uz podelu odgovornosti, istovremenu bolju kontrolu korišćenja novih vidova slobode u realizaciji poslova, dovodi do pojednostavljivanja radnih tokova i istovremeno povećanje individualne fleksibilnosti u okviru sve jasnijih i jednostavnijih procesa. Sa svojim isporučiocima uspostavljamo i razvijamo partnerske odnose. U svoj rad ugrađujemo sve zahteve relevantnih zakona i standarda. U nastojanju da zadovoljimo zahteve društva, posebnu pažnju posvećujemo obezbeđenju bezbednosnih aspekata u korišćenju naših proizvoda. Svi zaposleni su dužni da održavaju sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtevima velikog broja standarda koje posedujemo i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti i efikasnosti. Gornje odredbe o kvalitetu su obavezujuće za sve u našoj organizaciji, a dobronamerna preporuka za sve naše partnere i društvo u kom živimo.

* Navedena politika omogućava rad u korist održavanja stečene pozicije na tržištu i predstavlja vid preventivne borbe protiv inovativne konkurencije, što na kraju dovodi do koristi za kupca i do kvaliteta životnog standarda radnika i vlasnika.

* U realizaciji ovih ciljeva, svojim zaposlenima obezbeđujemo stručno usavršavanje, na obostranu korist, pružamo bezbedno okruženje za rad i uvek bolji životni standard od uobičajenog nivoa u branši, što ih motiviše da uz minimalne troškove ostvaruju održiv razvoj i napredak.

* Svi gore navedeni procesi, svojom pozitivnom interakcijom obezbeđuju zadovoljenje pete interesne grupe, vlasnika firme, koji profit dobijen harmonizovanim procesima vraćaju u sledeći ciklus, čime omogućavaju da se realizacija politike kvaliteta kontinuirano ostvaruje i održivo razvija.

Šabac, septembar 2006.
Miroslav Živanović


Uniplast tehnologije i inženjering

Od osnivanja davne 1980. godine pa do danas, svaki servis i svaki novi proizvod se slagao u paletu znanja i iskustva naše fabrike, kao “godovi“ na trupcu višedecenijski starog drveta. Sva stečena pretežno kompozitna znanja su dovela do formiranja jedinstvene tehnologije, kojim smo ovladali i koja nam omogućava unikatnost proizvodnje. Kvalitet koji postižemo nas štiti od napada bilo kakve konkurencije, jer niti jedan detalj sopsteve tehnologije ne skrivamo od javnosti, znajući da je dovoljno teško i da je ona pravi izazov za svakog velikog budućeg konkurenta. Imati velikog i pravog konkurenta je blago za svakog proizvođaca koji želi da ide i da stigne u budućnost. Za sada smo mi vec tamo.

Najprofitabilniji proizvodni proces u lancu naše fabrike, spreman da odgovori svim zahtevima kupaca: odgovori kiselootpornosti, UV stabilnosti, paleti boja po RAL-u i ostalim tabelama, mat i sjaj površini i drugim veoma značajnim aspektima vizuelnog identiteta, a sam kvalitet i kontrolisana težina “četrdesetpetobarkolskih“ ploca, ovaj tim stavlja u rang bilo kog nezavisnog profitnog centra i pouzdanog dobavljača.

Proizvodi – kompozitne ploče Tima LP su testirane prema sledećim standardima kvaliteta. Svakodnevno prođu veliki broj ispitivanja, prema Uniplast planu testiranja :
– tvrdoća merena u jedinicama Barcol, prema DIN EN ISO 59, čime se utvrđuje koliko je materijal sazreo
– test otpornosti prema DIN EN ISO 14125, za utvrđivanje svojstava materijala
– test otpornosti na udar pomoću Charpi testa, po DIN EN 179, za utvrđivanje svojstva materijala
– za DMA merenje koristeći reometar po TM broj : 10 – 10 – 045/1, da se utvrdi otpornost na toplotu
– test spoljnih uticaja na materijal, po TM broj : 10 – 10 – 043/1, čime se određuje životni ciklus materijala
– gasna hromatografija po TM broj : 10-10-026/1 za određivanje sadržaja ostatka stirena
– test adhezije po TM broj : 10-10-048/1 za testiranje delaminacije – raslojavanja za primene na raznim podlogama
– test pada lopte / test udara po TM broj : 10-10-049/1, za simuliranje efekata sile za primene na raznim podlogama
– test izloženosti zračenju – infra-crvenom / halogenom zracenju po TM broj : 10 – 10 -046/1 za testiranje otpornosti na toplotu
– termalni testovi – fotografisanje, kao po standardu spoljnog testa za utvrđivanje prosirenja i ponasanja pod uticajem toplote
– torzioni test po TM broj : 10 – 10 – 053/1, cime se utvrdjuju svojstva materijala
– test veštačkog starenja ( pod ksenon lučnom lampom / Sunce test ) po DIN EN 4892-2 i po TM – broj :10 – 10 – 007/1, za odredjivanje životnog ciklusa materijala
– test zatezne cvrstoce prema DIN EN ISO 527-4 za utvrđivanje svojstva materijala

Sve poslovne transakcije zasnivamo na našim opštim uslovima proizvodnje, koje možete dobiti na zahtev.
Sto se tiče mogućnosti upotrebe u prehrambenoj industriji, posedujemo izveštaje uredne kontrole zdravstvene ispravnosti.
HACCP je takođe veoma važan standard, koji se primenom ovih materijala postiže.
Tehnologija primene izolacionih materijala je rezultirala vrhunskim ATP vrednostima.

Tehnologija zavarivanja je vlasništvo organizacije i temelji se na vrhunskim čelicima švedskog proizvođača SSAB, koje koriste ljudi iz naše organizacije, atestirani zavarivači.

Veoma važan deo inženjeringa je projektovanje podsklopova, podsistema i odabir komponenti. Na primer, za mase i dimenzije aktivno razmenjujemo podatke sa finskom kompanijom TrailerWin; proračune pomoćnih šasija usklađujemo koristeći softver FrameWin, dok se kompletno projektovanje radi u SolidWorks-u; Catia je baza za analize pojedinačnih komponenti i celih sklopova, a pozicioniranje utovarnih rampi i ostalih dizalica i kranova u skladu sa LifterWin-om i proračunskim vrednostima FrameWin-a; projektovanje kočnih sistema u saradnji sa BrakeWin i Knorr Bremse-om, a ulazimo i u saradnju sa Wabco-om.

Sve ovo verifikuju stručne i opremljene domaće i strane laboratorije.Reference

Izvoz za Nemačku, Norvešku, Italiju i Švedsku, Austriju, zemlje regiona sa fokusom na bivšu Jugoslaviju, kao i rad za Srbiju, naše najznačajnije tržište.


Standardi i certifikati

Posao kojim se bavimo je veoma odgovoran i zahteva kontinuiran nadzor nauke nad proizvodnjom. Sve kontrole su sublimirane u certifikatima i standardima, na osnovu kojih se posao odvija.

Na ovoj stranici nešto više o tomePodaci o firmi

Svakodnevna saradnja sa velikim brojem privrednih činilaca u zemlji i u inostranstvu, zahteva ažurne identifikacione podatke o kompaniji, pa smo odlučili da ih postavimo ONLINE.


skoro 14000 dana iza nas

nas ima, najposvećenijih svom poslu

sve jačih brendova: UNICE, UNIC ...

+

radnih naloga iza nas

Oblasti delovanja

Uniplast Serbia je pouzdan, efikasan i kreativan partner koji uspešno povezuje tehničko-tehnološko znanje i razumevanje specifičnosti lokalnih tržišta sa bogatim međunarodnim iskustvom.

NAŠI BRENDOVI SU:

UNICE nadogradnje za prevoz smrznutih proizvoda

Dominiramo

UNIC klasične kamionske hladnjače

98%

UNIVANS zaštita tovarnog prostora VAN vozila

82%

UNIAL furgonske kamionske nadogradnje

92%

UNICARGO kamionske nadogradnje sa i bez cerade

95%

UNIT O1, O2, O3 i O4 prikolice, vozila bez motora

96%

UNIBOND kompozitna alhemija

97%