IR 11 218 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 11 218 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 11 218 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 11, oznake IR 09 218, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 11 218, a debljine svih panela su najčešće 80mm, osim zadnjih vrata koja su debljine 100mm.

Share online