IR 12 219 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 12 219 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 12 219 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 12, oznake IR 12 219, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 12 219, a debljine svih panela su najčešće 80mm, osim krova koji je debljine 100mm i zadnjih vrata koja su debljine 60mm.

Share online