UNIAL ALB 405 Al-u boks std. nadogradnje

UNIAL ALB 405 Al-u boks std. nadogradnje

UNIAL ALB 405 Al-u boks std. nadogradnje

Univerzalni aluminijumski furgoni, simbol i najčešća varijanta ovog tipa nadogradnji.

UNIAL ALB 405 je neizolovana nadogradnja sačinjena od panela izrađena u kombinaciji Al-u lima na lakoj kombinovanoj čelicno aluminijumskoj konstrukciji. Pod je sačinjen od vodootpornog špera, protivklizne površine, debljine adekvatne nosivosti vozila, koja se kreće u granicama 12-30 mm. Protivklizna struktura poda u unutrašnjosti nadogradnje, omogućava sprečavanje klizanja robe i radnika po podu komore vozila prilikom utovara i istovara robe. Utovar u nadogradnju se ostvaruje standardno, ali i pomocu kotrljanih elemenata, potencijalno smeštenih u podu nadogradnje. Kotrljani elementi mogu biti integrisani u pod, hermeticki zaptivenom vezom, cime je sprečen spoljašnji temperaturni i atmosferski uticaj.

Za osiguravanje tereta tokom tranporta, mogu biti montirane šine – trake sa otvorima za smeštaj razdeljivača tereta, na potrebnim visinama od poda. Njihovim postavljanjem u nosače koji su integrisani u bočne strane nadogradnje osiguran je položaj tereta u toku transporta. U donjoj zoni mogu biti postavljeni holkeri – profili za zastitu kod guranja paleta, pomoću kojih se vrši “vođenje” paleta kod utovara i istovara i obezbeđuje bočnim panelima zaštita od eventualnih udara robe u toku transporta, a sam holker ( L profil ) se dodatno oslanja na pod nadogradnje.

Fiksiranje položaja utovarne robe može dodatno da se obezbeđuje pomoću osigurača tereta integrisanih u podu, koji sistemom ekscentričnog postavljanja centralnog klina može da drži palete u položaju koji je bezbedan za njihov transport. On se dodatno oslanja na pod nadogradnje.

Opšta Uniplast Serbia oznaka – šifra za ovu grupu proizvoda je A ALB 405

Share online