UNICE IR 101 pojačano izolovana ATP hladnjača, isporučena bez rashladnog uređaja

UNICE IR pojačano izolovana ATP hladnjača, isporučena bez rashladnog uređaja

UNICE IR 101 pojačano izolovana ATP hladnjača, isporučena bez rashladnog uređaja

IR znači da su komore prema ATP-u pojačano izolovane i namenjene transportu duboko smrznutih proizvoda. IR znači da su komore bez rashladnog uređaja isporučene kupcu. Ponosimo se postignutim koeficijentom izolacije : K 0,18, koji je meren upravo na komori bez rashladnog uređaja. On pokazuje moć izolacije i neverovatnu lakoću rashlade.

Share online

101 UNICE IR

pojačano izolovana hladnjaca prema ATP-u, isporučena bez rashladnog uređaja, upravo izmerena na mobilnoj Uniplast Serbia vagi, gde smo kupcu pre otpreme dali informaciju o ispunjenom težinskom zahtevu.