UNICARGO 512 dorada arnjeva i cerade na već pripremljene sanduke

UNICARGO 512 dorada arnjeva i cerade na već pripremljene sanduke

UNICARGO 512 dorada arnjeva i cerade na već pripremljene sanduke

Često su predmet nadogradnje fabrički sanduci, koji se kao gotovi kamioni bez arnjeva i cerade uvoze, a zatim im se u našoj režiji dorađuju arnjevi i cerada, na licu mesta.

Share online

UNICARGO DORADA NA POSTOJEĆE SANDUKE GALERIJA