IR 15 222 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 15 222 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 15 222 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 15, oznake IR 15 222, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 15 222, a debljine svih panela su najčešće 100mm, osim zadnjih vrata koja su debljine 60mm.

Share online