IR 20 227 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 20 227 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 20 227 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 20, oznake IR 20 227, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 20 227, a debljine svih panela su najčešće 120mm, osim zadnjih vrata koja su debljine 80mm.

Share online