IR 03 208 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 03 208 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 03 208 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 03, oznake IR 03 208, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 03 208, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova koji je debljine 100mm i zadnjih vrata koja su debljine 80mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 208N01 A1 UNI°C IR03
05S
2 208N02 A2 UNI°C IR03
06S
3 208N03 A3 UNI°C IR03
4 208N04 A4 UNI°C IR03
5 208N05 A5 UNI°C IR03
6 208N06 A6 UNI°C IR03
7 208N07 A7 UNI°C IR03
8 208N08 A8 UNI°C IR03
9 208N09 A9 UNI°C IR03
10 208N10 B1 UNI°C IR03
11 208N11 B2 UNI°C IR03
12 208N12 B3 UNI°C IR03
13 208N13 B4 UNI°C IR03
14 208N14 B5 UNI°C IR03
15 208N15 B6 UNI°C IR03
16 208N16 B7 UNI°C IR03
17 208N17 B8 UNI°C IR03
18 208N18 B9 UNI°C IR03
19 208N19 C1 UNI°C IR03
20 208N20 C2 UNI°C IR03
21 208N21 C3 UNI°C IR03
22 208N22 C4 UNI°C IR03
23 208N23 C5 UNI°C IR03
24 208N24 C6 UNI°C IR03
25 208N25 C7 UNI°C IR03
26 208N26 C8 UNI°C IR03
27 208N27 C9 UNI°C IR03
28 208N28 D1 UNI°C IR03
29 208N29 D2 UNI°C IR03
30 208N30 D3 UNI°C IR03
31 208N31 D4 UNI°C IR03
32 208N32 D5 UNI°C IR03
33 208N33 D6 UNI°C IR03
34 208N34 D7 UNI°C IR03
35 208N35 D8 UNI°C IR03
36 208N36 D9 UNI°C IR03
37 208N37 E1 UNI°C IR03
38 208N38 E2 UNI°C IR03
39 208N39 E3 UNI°C IR03
40 208N40 E4 UNI°C IR03
41 208N41 E5 UNI°C IR03
42 208N42 E6 UNI°C IR03
43 208N43 E7 UNI°C IR03
44 208N44 E8 UNI°C IR03
45 208N45 E9 UNI°C IR03
46 208N46 F1 UNI°C IR03
47 208N47 F2 UNI°C IR03
48 208N48 F3 UNI°C IR03
49 208N49 F4 UNI°C IR03
50 208N50 F5 UNI°C IR03
51 208N51 F6 UNI°C IR03
52 208N52 F7 UNI°C IR03
53 208N53 F8 UNI°C IR03