IR 14 221 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 14 221 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 14 221 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjace, IR nivoa 14, oznake IR 14 221, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 14 221, a debljine svih panela su najčešće 80mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 100mm.

Share online