UNICE I 100 hladnjače prevoz duboko smrznutih proizvoda – sladoledare

UNICE I 100 hladnjače prevoz duboko smrznutih proizvoda - sladoledare

UNICE I 100 hladnjače prevoz duboko smrznutih proizvoda – sladoledare

UNICE – “sladoledare“, nadogradnje za prevoz smrznutih proizvoda se kod nas proizvode u verzijama od IR do RRC, prema pravilniku 2007/46, oznake 04, na vozilima N i ostalih kategorija, kao i na priključnim vozilima. Ponosimo se postignutim koeficijentom izolacije : K 0,18 ( ATP rezultat ).

U našim komorama je ”sladoledu hladno”.

Odatle i vodi poreklo opšti naziv za komore ovog tipa : “sladoledare”.

Opsta Uniplast Serbia oznaka – šifra za grupu proizvoda je I.

Postoje dve osnovne vrste rashlade: statička (eutekticke ploče sa rashladnim uređajem na vozilu i dislociranim rashladnim uredjajem sa vozila, sistem veze brzim spojkama), i klasična dinamička (rashladni uređaji sa dizel nezavisnim pogonom i direct drive – zavisnim pogonom sa motora vozila).

Jedan od najvažnijih testova izdržljivosti je obavljen na test stazi u Markbronnu, u Nemačkoj.

Share onlineUNICE LEGENDAATP CERTIFIKAT ZA SLADOLEDARE

ATP je Međunarodni sporazum o prevozu lako kvarljivih namirnica i specijalne opreme koja se koristi za tu namenu. U okviru Uniplasta se nalazi ATP stanica u kojoj se u saradnji sa CIAH Laboratorijom MF iz Beograda, vrše ispitivanja u cilju izdavanja novih i obnavljanja starih ATP certifikata.