UNICE FRC 102 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa nezavisno pogonjenim rashladnim uređajem

UNICE FRC 102 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa nezavisno pogonjenim rashladnim uređajem

UNICE FRC 102 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa nezavisno pogonjenim rashladnim uređajem

FRC znači da su komore namenjene za transport smrznutih proizvoda ( u svemu prema ATP-u ), ali da je rashladni uređaj nezavisno pogonjen – dizel rashladnim uređajem najčešće . Ova vrsta sladoledara su pretežno velike komore namenjene za međumagacinski transport, a dosta ređe za distribuciju.

Share online

UNICE FRC 102

hladnjača namenjena za transport smrznute robe, sa rashladnim uređajem sa dizel motorom (nezavisni pogon rashlade)