UNI°C IN 204, 205, 210, 211, normalno izolovane ATP hladnjače

UNI°C IN 204, 205, 210, 211, normalno izolovane ATP hladnjače

UNI°C IN 204, 205, 210, 211, normalno izolovane ATP hladnjače

Normalno izolovane ATP IN nadogradnje – hladnjače, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,7, namenjene za prevoz robe u plusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IN 204, 205, 210 i 211 N

Share online

FRUIT - hladnjače za prevoz voća

FRUIT predstavlja jednu vrstu IN hladnjača, namenjenih za prevoz voća, povrća i ostalih prehrambenih roba, sa kontrolisanom temperaturom i vlagom, tokom prevoza
FLOWER - hladnjače za prevoz cveća

FLOWER predstavlja jednu vrstu IN hladnjača, namenjenih za prevoz cveća i ostalih sličnih proizvoda, sa kontrolisanom temperaturom i vlagom tokom prevoza. Sistem utovara i prevoza u više nivoa je naša uska specijalnost na ovom proizvodu.
MUSHROOMS - hladnjače za prevoz pečurki

MUSHROOMS predstavlja jednu vrstu IN hladnjača namenjenih za prevoz pečurki i sličnih prehrambenih proizvoda, sa kontrolisanom temperaturom i posebno naglašenom kontrolom vlage tokom prevoza, gde se velikim kapacitetom ventilatora rashladnog uređaja i poboljšanom izolacijom postižu očekivani uslovi prevoza.
PHARM - termoizolovana nadogradnja ATP za prevoz lekova

Specijalna nadogradnja za transport i distribuciju lekova, u svemu prema ATP, HACCP i ostalim farmaceutskim zahtevima.
CHICK - hladnjače za prevoz jednodnevnih pilića

CHICK predstavlja jednu vrstu IN hladnjača namenjenih za specijalni prevoz jednodnevnih pilića, sa veoma naglašenom kontrolom temperature, vlage i veoma važno, protoka i razmene vazduha tokom prevoza, gde se velikim kapacitetom ventilatora rashladno – grejnog uređaja i poboljšanom izolacijom postižu očekivani uslovi prevoza, transport bez uginuća pilića i bez promene na živim pilićima pre i posle transporta. Ponosni smo na reference u ovoj vrsti našeg proizvoda.


Kategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 203N01 A1 UNI°C IN
05S
2 203N02 A2 UNI°C IN
06S
3 203N03 A3 UNI°C IN
4 203N04 A4 UNI°C IN
5 203N05 A5 UNI°C IN
6 203N06 A6 UNI°C IN
7 203N07 A7 UNI°C IN
8 203N08 A8 UNI°C IN
9 203N09 A9 UNI°C IN
10 203N10 B1 UNI°C IN
11 203N11 B2 UNI°C IN
12 203N12 B3 UNI°C IN
13 203N13 B4 UNI°C IN
14 203N14 B5 UNI°C IN
15 203N15 B6 UNI°C IN
16 203N16 B7 UNI°C IN
17 203N17 B8 UNI°C IN
18 203N18 B9 UNI°C IN
19 203N19 C1 UNI°C IN
20 203N20 C2 UNI°C IN
21 203N21 C3 UNI°C IN
22 203N22 C4 UNI°C IN
23 203N23 C5 UNI°C IN
24 203N24 C6 UNI°C IN
25 203N25 C7 UNI°C IN
26 203N26 C8 UNI°C IN
27 203N27 C9 UNI°C IN
28 203N28 D1 UNI°C IN
29 203N29 D2 UNI°C IN
30 203N30 D3 UNI°C IN
31 203N31 D4 UNI°C IN
32 203N32 D5 UNI°C IN
33 203N33 D6 UNI°C IN
34 203N34 D7 UNI°C IN
35 203N35 D8 UNI°C IN
36 203N36 D9 UNI°C IN
37 203N37 E1 UNI°C IN
38 203N38 E2 UNI°C IN
39 203N39 E3 UNI°C IN
40 203N40 E4 UNI°C IN
41 203N41 E5 UNI°C IN
42 203N42 E6 UNI°C IN
43 203N43 E7 UNI°C IN
44 203N44 E8 UNI°C IN
45 203N45 E9 UNI°C IN
46 203N46 F1 UNI°C IN
47 203N47 F2 UNI°C IN
48 203N48 F3 UNI°C IN
49 203N49 F4 UNI°C IN
50 203N50 F5 UNI°C IN
51 203N51 F6 UNI°C IN
52 203N52 F7 UNI°C IN
53 203N53 F8 UNI°C IN