IR 13 220 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 13 220 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 13 220 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 13, oznake IR 12 220, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 13 220, a debljine svih panela su najčešće 80mm, osim krova koji je debljine 100mm.

Share online