UNIAL FF60 408 Styrofoam izolacija obložena metalnom oblogom

UNIAL FF60 408 Styrofoam izolacija obložena metalnom oblogom

UNIAL FF60 408 Styrofoam izolacija obložena metalnom oblogom

Specijalna vrsta panela koji čine Styrofoam jezgro i čelicna obloga, gde su debljine panela od 60mm i više …

Opšta Uniplast Serbia oznaka – šifra za ovu grupu proizvoda je A FF60 408

Share online

UNIAL FF60 GALERIJA