RAMPE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

RAMPE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

RAMPE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Rampe za osobe sa posebnim potrebama odnosno stepenom invalidnosti imaju primenu kod vozila za masovan prevoz putnika, minibusevima i ambulantama. U zavisnosti od samog vozila na koje se rampa montira, pogodne su za montažu unutar zadnjih ili bočnih vrata. Izuzetno su lake za upotrebu i fleksibilne.

Raspon kapaciteta nosivosti ovih rampi iznosi od 300 do 1000 kg.

Share online

KRATKI PREGLED RAMPI ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Ispod svake fotografije nalazi se kataloška oznaka rampe i njena nosivost. Na osnovu Vašeg zahteva, naš stručni tim će Vam predložiti rampu koja će sa sigurnošću zadovoljiti sve Vaše potrebe optimalno usklađene sa tehničkim mogućnostima vozila na koje se rampa montira.
PRIMER RAMPE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Primer rampe kataloške oznake DH PH1.03 300 kg nosivosti, u našem informacionom sistemu pod šifrom 08020900.