UNICE RRCX1 105 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za jedno vozilo

UNICE RRCX1 105 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za jedno vozilo

UNICE RRCX1 105 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za jedno vozilo

RRCX 1 znaci da su komore namenjene za transport duboko smrznutih proizvoda ( prema ATP-u ) i da je rashladni sistem ostvaren pomoću eutektičkih ploča koje se nalaze u komori, dok je agregat dislociran izvan vozila i napaja samo jedno vozilo. Ova vrsta sladoledara su pretežno male, najmanje komore, namenjene isključivo za distribuciju. Temperature koje se postižu eutektičkim pločama – statičkim hlađenjem su i do – 50°C

Share online

UNICE RRCX1 105

rashladni uređaj sa dislociranim napajanjem eutektičkih ploča, zavisni sistem za 1 vozilo