IR 04 209 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 04 209 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 04 209 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 04, oznake IR 04 209, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 04 209, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 100mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 209N01 A1 UNI°C IR04
05S
2 209N02 A2 UNI°C IR04
06S
3 209N03 A3 UNI°C IR04
4 209N04 A4 UNI°C IR04
5 209N05 A5 UNI°C IR04
6 209N06 A6 UNI°C IR04
7 209N07 A7 UNI°C IR04
8 209N08 A8 UNI°C IR04
9 209N09 A9 UNI°C IR04
10 209N10 B1 UNI°C IR04
11 209N11 B2 UNI°C IR04
12 209N12 B3 UNI°C IR04
13 209N13 B4 UNI°C IR04
14 209N14 B5 UNI°C IR04
15 209N15 B6 UNI°C IR04
16 209N16 B7 UNI°C IR04
17 209N17 B8 UNI°C IR04
18 209N18 B9 UNI°C IR04
19 209N19 C1 UNI°C IR04
20 209N20 C2 UNI°C IR04
21 209N21 C3 UNI°C IR04
22 209N22 C4 UNI°C IR04
23 209N23 C5 UNI°C IR04
24 209N24 C6 UNI°C IR04
25 209N25 C7 UNI°C IR04
26 209N26 C8 UNI°C IR04
27 209N27 C9 UNI°C IR04
28 209N28 D1 UNI°C IR04
29 209N29 D2 UNI°C IR04
30 209N30 D3 UNI°C IR04
31 209N31 D4 UNI°C IR04
32 209N32 D5 UNI°C IR04
33 209N33 D6 UNI°C IR04
34 209N34 D7 UNI°C IR04
35 209N35 D8 UNI°C IR04
36 209N36 D9 UNI°C IR04
37 209N37 E1 UNI°C IR04
38 209N38 E2 UNI°C IR04
39 209N39 E3 UNI°C IR04
40 209N40 E4 UNI°C IR04
41 209N41 E5 UNI°C IR04
42 209N42 E6 UNI°C IR04
43 209N43 E7 UNI°C IR04
44 209N44 E8 UNI°C IR04
45 209N45 E9 UNI°C IR04
46 209N46 F1 UNI°C IR04
47 209N47 F2 UNI°C IR04
48 209N48 F3 UNI°C IR04
49 209N49 F4 UNI°C IR04
50 209N50 F5 UNI°C IR04
51 209N51 F6 UNI°C IR04
52 209N52 F7 UNI°C IR04
53 209N53 F8 UNI°C IR04