IR 09 216 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 09 216 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 09 216 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 09, oznake IR 09 216, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 09 216, a debljine svih panela su najčešće 80mm, osim zadnjih vrata koja su debljine 60mm.

Share online