UNIVAN°S V 300 razne vrste izolacija tovarnog prostora kombi vozila

UNIVAN°S V 300 razne vrste izolacija tovarnog prostora kombi vozila

UNIVAN°S V 300 razne vrste izolacija tovarnog prostora kombi vozila

UNIVAN°S proizvodnja i ugradnja različitih vrsta termo panela i drugih obloga (IN, IR, suva i hidro izolacija) za zaštitu teretne površine N1 i drugih kategorija, koje se mogu menjati u vozila drugih oznaka: na primer N1/BB/04, N1/BB/99 i dodatno u kategorije SC, SB, SD, SG…

Opšta Uniplast Serbia oznaka – šifra, za ovu grupu proizvoda je V

Share online
UNIVANºS LEGENDAATP CERTIFICATE FOR VANS

ATP je međunarodni sporazum o prevozu lako pokvarenih roba i posebne opreme koja se koristi u tu svrhu. U fabrici Uniplast imamo ATP stanicu koja u saradnji sa CIAH Laboratorijom MF iz Beograda vrši ispitivanje sa namerom izdavanja novih i obnovljivih starih ATP sertifikata
UNIVANºS GALERIJA

Pogledajte neke od reprezentativnih van automobila sa izolacijom prtljažnog prostora.