UNICE RRCX9 107 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za više vozila

UNICE RRCX9 107 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za više vozila

UNICE RRCX9 107 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i dislociranim uređajem za više vozila

RRCX 9 znači da su komore namenjene za transport duboko smrznutih proizvoda ( prema ATP-u ) i da je rashladni sistem ostvaren pomoću eutektičkih ploča koje se nalaze unutar komore. Rashladni agregat je dislociran i namenjen napajanju većeg broja manjih vozila, opremljenih komorama sa sistemima eutektičkih ploča. Ova vrsta sladoledara su pretežno najmanje komore, namenjene za distribuciju. Centralno postavljeni stacionarni rashladni sistemi putem brzih spojki mogu da napajaju i nekoliko desetina vozila. Temperature koje se postižu eutektičkim pločama – statičkim hladjenjem su i do – 50°C.
>

Share online

UNICE RRCX9 107

rashladni uređaj sa dislociranim napajanjem eutektičkih ploča, sistem namenjen napajanju većeg broja vozila