UNICE FRCX 103 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa zavisno pogonjenim rashladnim uređajem, pogon sa motora vozila (direct drive)

UNICE FRCX 103 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa zavisno pogonjenim rashladnim uređajem, pogon sa motora vozila (direct drive)

UNICE FRCX 103 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa zavisno pogonjenim rashladnim uređajem, pogon sa motora vozila (direct drive)

FRCX znači da su komore namenjene za transport duboko smrznutih proizvoda ( prema ATP-u ) i da je rashladni uređaj pogonjen sa motora vozila – direct drive, zavisni pogon. Ova vrsta sladoledara predstavlja najčešće srednje komore, namenjene za međumagacinski transport, a dosta ređe za distribuciju. Dinamičkim hlađenjem ( duvanjem ) se ne mogu postići duboko niske temperature, koje se postižu eutektičkim pločama – statičkim hlađenjem.

Share online

UNICE FRCX 103

refrigerator with dependent driven cooling device, drive from the engine (direct drive)