IR 17 224 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 17 224 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 17 224 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 17, oznake IR 17 224, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 17 224, a debljine svih panela su najčešće 100mm.

Share online