IR 16 223 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 16 223 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 16 223 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 16, oznake IR 16 223, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 16 223, a debljine svih panela su najčešće 100mm, osim zadnjih vrata koja su debljine 80mm.

Share online