UNI°C LI 201 lako izolovane nadogradnje

UNI°C LI 201 lako izolovane nadogradnje

UNI°C LI 201 lako izolovane nadogradnje

Lako izolovane nadogradnje izvan ATP-a, oznake LI, sa koeficijentom izolacije k iznad 0,7, namenjene za prevoz robe u nedefinisanom temperaturnom režimu. Šifra za ovu grupu nadogradnji je 201 LI N, a debljine svih panela su najčešće oko 40 mm.

Share online

SHOPS - Pokretne prodavnice

Pokretne prodavnice za šasije kamiona, prikolice i poluprikolice za sve vrste prodaje roba i usluga.
WORK - Boravišno radna nadogradnja

Najrazličitije vrste boravišno radnih nadogradnji, gde je nivoom termoizolacije omogućeno grejanje i hlađenje sa minimalnim utroškom energije.
LAB - Boravišne kontejner nadogradnje

Pokretne laboratorije, reportažna kola, centri komande, ispitni centri, nadogradnje za kamione, prikolice i poluprikolice, sa izvlačenjem – ekstrudiranjem u svim smerovima.
ARMOURED - Blindirane nadogradnje

Specijalne panel nadogradnje, sa različitim nivoima protivprovalne i balističke zaštite, za transport raznih dragocenosti, u svemu prema standardu EN 1143-1:2004, za civilne i vojne svrhe, sa mogućnošću izrade kontrolnih radarskih soba – Faradejevih kaveza.
PEOPLE - Nadogradnje za prevoz ljudi

Nadogradnje za smeštaj ljudi za transport na nepristupačnim terenima, koje su uz pomoć double three point šasije odnosno oslanjanja u tri tačke, potpuno adekvatne i prilagođene off-road vožnji i svim terenskim uslovima.


Kategorija UNI°C LI nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 201N01 A1 UNI°C LI
05S
2 201N02 A2 UNI°C LI
06S
3 201N03 A3 UNI°C LI
4 201N04 A4 UNI°C LI
5 201N05 A5 UNI°C LI
6 201N06 A6 UNI°C LI
7 201N07 A7 UNI°C LI
8 201N08 A8 UNI°C LI
9 201N09 A9 UNI°C LI
10 201N10 B1 UNI°C LI
11 201N11 B2 UNI°C LI
12 201N12 B3 UNI°C LI
13 201N13 B4 UNI°C LI
14 201N14 B5 UNI°C LI
15 201N15 B6 UNI°C LI
16 201N16 B7 UNI°C LI
17 201N17 B8 UNI°C LI
18 201N18 B9 UNI°C LI
19 201N19 C1 UNI°C LI
20 201N20 Y7 UNI°C LI
21 201N21 Y8 UNI°C LI
22 201N22 Y9 UNI°C LI
23 201N23 C2 UNI°C LI
24 201N24 C3 UNI°C LI
25 201N25 C4 UNI°C LI
26 201N26 C5 UNI°C LI
27 201N27 C6 UNI°C LI
28 201N28 C7 UNI°C LI
29 201N29 C8 UNI°C LI
30 201N30 C9 UNI°C LI
31 201N31 D1 UNI°C LI
32 201N32 D2 UNI°C LI
33 201N33 D3 UNI°C LI
34 201N34 D4 UNI°C LI
35 201N35 D5 UNI°C LI
36 201N36 D6 UNI°C LI
37 201N37 D7 UNI°C LI
38 201N38 D8 UNI°C LI
39 201N39 D9 UNI°C LI
40 201N40 Z1 UNI°C LI
41 201N41 Z2 UNI°C LI
42 201N42 Z3 UNI°C LI
43 201N43 E1 UNI°C LI
44 201N44 E2 UNI°C LI
45 201N45 E3 UNI°C LI
46 201N46 E4 UNI°C LI
47 201N47 E5 UNI°C LI
48 201N48 E6 UNI°C LI
49 201N49 E7 UNI°C LI
50 201N50 E8 UNI°C LI
51 201N51 E9 UNI°C LI
52 201N52 F1 UNI°C LI
53 201N53 F2 UNI°C LI
54 201N54 F3 UNI°C LI
55 201N55 F4 UNI°C LI
56 201N56 F5 UNI°C LI
57 201N57 F6 UNI°C LI
58 201N58 F7 UNI°C LI
59 201N59 F8 UNI°C LI