UNICE RRC 104 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i uređaj na vozilu

UNICE RRC 104 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i uređaj na vozilu

UNICE RRC 104 pojačano izolovana ATP hladnjača, sa rashladnim sistemom eutektičke ploče i uređaj na vozilu

RRC znaci da su komore namenjene za transport duboko smrznutih proizvoda ( prema ATP-u ) i da je rashladni sistem ostvaren pomoću eutektičkih plo;a, koje se zajedno sa agregatom nalaze u komori, na vozilu. Ova vrsta sladoledara su pretežno male i srednje komore, namenjene za distribuciju. Temperature koje se postižu eutektičkim pločama – statičkim hlađenjem su i do – 50°C

Share online

UNICE RRC 104

a refrigerator with an independent cooling system on the vehicle, a device for electro-drive accumulation (system with eutectic plates, static cooling)