UNIBOND B 700 kompozitni proizvodi i primene

UNIBOND B 700 kompozitni proizvodi i primene

UNIBOND B 700 kompozitni proizvodi i primene

Specijalni kompozitni industrijski proizvodi. Program primene svih vrsta kompozitnih materijala.

Opšta Uniplast Serbia oznaka – šifra za ovu grupu proizvoda je B

Elixir-Unibond

Share online

UNIBOND LEGENDA

Tip, varijanta i verzija UniBond proizvoda