IR 06 213 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 06 213 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 06 213 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 06, oznake IR 06 213, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 06 213, a debljine svih panela su najčešće 60mm, osim krova koji je debljine 100mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 213N01 A1 UNI°C IR06
05S
2 213N02 A2 UNI°C IR06
06S
3 213N03 A3 UNI°C IR06
4 213N04 A4 UNI°C IR06
5 213N05 A5 UNI°C IR06
6 213N06 A6 UNI°C IR06
7 213N07 A7 UNI°C IR06
8 213N08 A8 UNI°C IR06
9 213N09 A9 UNI°C IR06
10 213N10 B1 UNI°C IR06
11 213N11 B2 UNI°C IR06
12 213N12 B3 UNI°C IR06
13 213N13 B4 UNI°C IR06
14 213N14 B5 UNI°C IR06
15 213N15 B6 UNI°C IR06
16 213N16 B7 UNI°C IR06
17 213N17 B8 UNI°C IR06
18 213N18 B9 UNI°C IR06
19 213N19 C1 UNI°C IR06
20 213N20 C2 UNI°C IR06
21 213N21 C3 UNI°C IR06
22 213N22 C4 UNI°C IR06
23 213N23 C5 UNI°C IR06
24 213N24 C6 UNI°C IR06
25 213N25 C7 UNI°C IR06
26 213N26 C8 UNI°C IR06
27 213N27 C9 UNI°C IR06
28 213N28 D1 UNI°C IR06
29 213N29 D2 UNI°C IR06
30 213N30 D3 UNI°C IR06
31 213N31 D4 UNI°C IR06
32 213N32 D5 UNI°C IR06
33 213N33 D6 UNI°C IR06
34 213N34 D7 UNI°C IR06
35 213N35 D8 UNI°C IR06
36 213N36 D9 UNI°C IR06
37 213N37 E1 UNI°C IR06
38 213N38 E2 UNI°C IR06
39 213N39 E3 UNI°C IR06
40 213N40 E4 UNI°C IR06
41 213N41 E5 UNI°C IR06
42 213N42 E6 UNI°C IR06
43 213N43 E7 UNI°C IR06
44 213N44 E8 UNI°C IR06
45 213N45 E9 UNI°C IR06
46 213N46 F1 UNI°C IR06
47 213N47 F2 UNI°C IR06
48 213N48 F3 UNI°C IR06
49 213N49 F4 UNI°C IR06
50 213N50 F5 UNI°C IR06
51 213N51 F6 UNI°C IR06
52 213N52 F7 UNI°C IR06
53 213N53 F8 UNI°C IR06