IR 07 214 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 07 214 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 07 214 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 07, oznake IR 07 214, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 07 214, a debljine svih panela su najčešće 60mm, osim krova koji je debljine 100mm i zadnjih vrata koja su debljine 80mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 214N01 A1 UNI°C IR07
05S
2 214N02 A2 UNI°C IR07
06S
3 214N03 A3 UNI°C IR07
4 214N04 A4 UNI°C IR07
5 214N05 A5 UNI°C IR07
6 214N06 A6 UNI°C IR07
7 214N07 A7 UNI°C IR07
8 214N08 A8 UNI°C IR07
9 214N09 A9 UNI°C IR07
10 214N10 B1 UNI°C IR07
11 214N11 B2 UNI°C IR07
12 214N12 B3 UNI°C IR07
13 214N13 B4 UNI°C IR07
14 214N14 B5 UNI°C IR07
15 214N15 B6 UNI°C IR07
16 214N16 B7 UNI°C IR07
17 214N17 B8 UNI°C IR07
18 214N18 B9 UNI°C IR07
19 214N19 C1 UNI°C IR07
20 214N20 C2 UNI°C IR07
21 214N21 C3 UNI°C IR07
22 214N22 C4 UNI°C IR07
23 214N23 C5 UNI°C IR07
24 214N24 C6 UNI°C IR07
25 214N25 C7 UNI°C IR07
26 214N26 C8 UNI°C IR07
27 214N27 C9 UNI°C IR07
28 214N28 D1 UNI°C IR07
29 214N29 D2 UNI°C IR07
30 214N30 D3 UNI°C IR07
31 214N31 D4 UNI°C IR07
32 214N32 D5 UNI°C IR07
33 214N33 D6 UNI°C IR07
34 214N34 D7 UNI°C IR07
35 214N35 D8 UNI°C IR07
36 214N36 D9 UNI°C IR07
37 214N37 E1 UNI°C IR07
38 214N38 E2 UNI°C IR07
39 214N39 E3 UNI°C IR07
40 214N40 E4 UNI°C IR07
41 214N41 E5 UNI°C IR07
42 214N42 E6 UNI°C IR07
43 214N43 E7 UNI°C IR07
44 214N44 E8 UNI°C IR07
45 214N45 E9 UNI°C IR07
46 214N46 F1 UNI°C IR07
47 214N47 F2 UNI°C IR07
48 214N48 F3 UNI°C IR07
49 214N49 F4 UNI°C IR07
50 214N50 F5 UNI°C IR07
51 214N51 F6 UNI°C IR07
52 214N52 F7 UNI°C IR07
53 214N53 F8 UNI°C IR07