IR 10 217 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 10 217 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 10 217 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 10, oznake IR 10 217, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 10 217, a debljine svih panela su najčešće 80mm.

Share online