UNICARGO TANK ADR 522 cisterna ADR teret

UNICARGO TANK ADR 522 cisterna ADR teret

UNICARGO TANK ADR 522 cisterna ADR teret

Opasnim materijama smatraju se sve one materije koje u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili rukovanja mogu da izazovu posledice štetne po zdravlje ili okolinu.  Zbog navedenog negativnog uticaja ovakvih materija, njihov transport mora biti organizovan po određenim pravilima kako bi rizik ok nezgora bio minimalan, odnosno da posledice već nastale nezgode budu svedene na najmanju moguću meru.

Transport opasnih materija u drumskom saobraćaju regulisan je kroz ADR – Međunarodni sporazum o prevozu opasnih roba u drumskom saobraćaju (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Zbog prirode opasnih tereta koje se prevozi cisternama (ADR robe), bitno je da vozilo za transport ovakvih tereta bude usklađeno po ADR-u i da cisterne budu izrađene i kompletirane po važećim Evropskim i svetskim standardima, što mi sa ponosom možemo da ponudimo.

U našem UNICARGO programu nalaze se i cisterne za prevoz ADR tereta, kao što su cisterne za prevoz različitih vrsta naftnih derivata, prevoz dizel goriva, benzina.

Ono što je bitno spomenuti je da u skladu sa zahtevom kupca u ponudi imamo cisterne različitih zapremina, ali i sa različitom mernom opremom: digitalnom ili mehaničkom.

Share online

UNICARGO TANK GALERIJA

Ovo su neki od primera ADR cisterni za prevoz naftnih derivata - transport dizel goriva, montiranih na šasije vozila različitih proizvođača. Neki od primera su cisterne sa mehaničkom mernom opremom dok su neke sa digitalnim mernim uređajem i štampačem za štampanje isečaka kao izveštaja o istakanju.