TANK ADR cisterna – mehanička merna oprema

TANK ADR cisterna - mehanička merna oprema

TANK ADR cisterna – mehanička merna oprema

U nastavku možete videti neke od primera ADR cisterni za prevoz nafte i naftnih derivata. Rezervoar od kvalitetnog čelika može biti jednokomoran ili višekomoran, pa ukoliko je cisterna višekomorna onda je moguć transport više različitih materija. Istakanje gravitaciono ili preko pumpe sa mehaničkim ili elektronskim meračem protoka.

U galeriji ispod možete videti primere cisterni za prevoz naftnih derivata, različitih kapaciteta, montiranih na šasije vozila različitih proizvođača, sa mehaničkom mernom opremom.

Vozilo je zajedno sa nadgradnjom (cisternom) u svemu izrađeno prema propisima koji regulišu transport opasnih i zapaljivih materija uključujući i ADR propise, kao i prema propisima koje reguliše zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

 

Share online

TANK ADR CISTERNE GALERIJA