TANK ADR cisterna – digitalna merna oprema

TANK ADR cisterna - digitalna merna oprema

TANK ADR cisterna – digitalna merna oprema

U nastavku možete videti neke od primera ADR cisterni za prevoz naftnih derivata – transport dizel goriva, montiranih na šasije vozila različitih proizvođača, sa digitalnim mernim uređajem i štampačem za štampanje isečaka kao izveštaja o istakanju.

Što se same digitalne merne opreme tiče, ugrađujemo opremu proizvođača Sampi, koji su pravi predstavnici uređaja za praćenje, bezbednost i merenje tečnosti.

TEX je najnovija komponenta koja pripada porodici elektronskih registara koju proizvodi i dizajnira SAMPI. Dizajn je zasnovan na višegodišnjoj saradnji i osluškivanju potreba kupaca. Jednostavan je za instalaciju i podešavanje, jednostavan i gladak za rad, široko kompatibilan sa svim rešenjima za upravljanje voznim parkom.

TEX je zamišljen tako da se u potpunosti prilagodi svim specifičnim potrebama kupaca, a mi sa ponosom možemo reći da su našom implementacijom ovih uređaja u okviru digitalne merne opreme kupci jako zadovoljni.

Share online

TANK ADR CISTERNE GALERIJA

Isporuka goriva je laka, zahvaljujući interfejsu koji je rigorozno izgrađen oko korisnika. To znači da je svaka akcija podržana pravim informacijama u pravo vreme, bez nepotrebnih provera koraka ili neurednih ekrana.