IR 18 225 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 18 225 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 18 225 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 18, oznake IR 18 225, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 18 225, a debljine svih panela su najčešće 80mm, osim krova koji je debljine 120mm.

Share online