Sertifikovani zavarivači kvalifikovane tehnologije zavarivanja prema ISO 15614

By Suzana Savković,

sertifikovani zavarivaci

Uniplast Serbia poseduje kvalifikovane tehnologije zavarivanja prema ISO 15614. Sertifikacije i obuke zavarivača su na svakodnevnom nivou.

Naši zavarivači poseduju sertifikate za zavarivanje legura aluminijuma, čelika i prohroma. Sa svakodnevnim zalaganjem i posvećenošću kvalitetu, Uniplast Serbia poseduje sertifikat kojim ispunjava: Sveobuhvatne zahteve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2.

Od ideje i želje kupca, preko tehničkih crteža našeg inženjerskog tima, naši atestirani zavarivači proizvode konstrukcije koje hodaju i dišu zajedno sa vozilima.

Share online