Sertifikovani zavarivači kvalifikovane tehnologije zavarivanja prema ISO 15614

Sertifikovani zavarivači kvalifikovane tehnologije zavarivanja prema ISO 15614

Sertifikovani zavarivači kvalifikovane tehnologije zavarivanja prema ISO 15614

Uniplast Serbia poseduje kvalifikovane tehnologije zavarivanja prema ISO 15614. Sertifikacije i obuke zavarivača su na svakodnevnom nivou.

Naši zavarivači poseduju sertifikate za zavarivanje legura aluminijuma, čelika i prohroma. Sa svakodnevnim zalaganjem i posvećenošću kvalitetu, Uniplast Serbia poseduje sertifikat kojim ispunjava: Sveobuhvatne zahteve kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih materijala prema standardu EN ISO 3834-2.

Od ideje i želje kupca, preko tehničkih crteža našeg inženjerskog tima, naši atestirani zavarivači proizvode konstrukcije koje hodaju i dišu zajedno sa vozilima.

Share online