Prikolica sa antenom za telekomunikacije

By Suzana Savković,

Prikolica 3,5t  – Mobilna GSM stanica

Izazovi i održiva rešenja su nešto što je naša svakodnevnica.
Uvek su tu neki specijalni zahtevi kupaca, koji su naša poslastica. 

U situacijama kad je GSM mreža preopterećena usled velikog broja priključenih korisnika, kao što je slučaj na velikim koncetrima i sličnim dešavanjima, rešenje je prikolica → mobilna GSM stanica sa telekomunikacijskom antenom i opremom, koja se doveze, antena se podigne, ona pojača signal i reši problem preopterećenja mreže! 

UniO2 prikolica čija upotrebna vrednost je u vremenu u kom živimo, a gde je najbitnije postalo biti „umrežen“, postala od izuzetnog značaja je da kažemo rezervno glavno rešenje za velike prenose podataka.

Prikolica O2 kategorije odnosno 3,5t bruto mase, sa dve osovine renomiranog proizvođača AL-KO i telekomunikacijskom antenom predstavlja specijalnu nadogradnju, koja pored AL-KO osovina i rude sa šapom istog brenda, na kvalitetnom podvozu ima nadogradnju izrađenu od izolovanih kompozitnih sendvič panela, naše proizvodnje. Pneumatici: 195/50R14C.

Ova prikolica je podeljena pregradnim panelom na dva nejednaka dela (1/3 zadnji deo + 2/3 prednji deo), i naravno isti sadrži ugrađena pojačanja za fiksiranje REK ormara za smeštaj komunikacijske opreme. Pod je termoizolovan, sa podnom površinom od aluminijumskog rebrastog lima, sa pojačanjem u vidu drvenih gredica u zoni postavljanja antene i sa pojačanjem poda u prednjem delu u čeonoj zoni za postavljanje agregata. 

Bočna vrata su samo na prednjem delu nadogradnje, u vidu mrežastih metalnih vrata sa obe bočne strane, sa bravama i mogućnošću zaključavanja.

Preko vrata kao zaštita postavlja se cerada sa mogućnošću manuelnog rolanja ka gore. Omogućeno je fiksiranje cerade i u podignutom i u zatvorenom položaju.

Na zadnjem delu prikolice su jednokrilna zadnja vrata i u tom delu nadogradnje je odvojen prostor za REK ormare za komunikacijsku opremu, a pored zadnjih vrata na spoljnoj strani su postavljene i sklopive merdevine preko kojih se pristupa krovu nadogradnje. 

Krov je sa aluminijumskom gaznom površinom, adekvatan za rad na istom. Uz bočne strane i čelo postavljena je zaštitna ograda koja ima mogućnost sklapanja / spuštanja na krovni panel.

Prikolica poseduje hidraulične stope za nivelaciju nadogradnje postavljene u uglovima (4 stope).

Ove mobilne telekomunikacione bazne stanice su trend budućnosti

Share online