Obaveštenje u vezi sa COVID-19

Obaveštenje u vezi sa COVID-19

Obaveštenje u vezi sa COVID-19

Poštovani saradnici,

na prvom mestu želimo da Vas obavestimo da smo dobro, što i Vama želimo.
Skratili smo radno vreme sa 7h00’ – 15h30’ na 7h00’ – 14h30’ radnim danima.

U skladu sa do sada pregovaranim i prihvaćenim ponudama i potpisanim ugovorima, dajemo sve od sebe da isporuke budu na vreme. Nadljudski napori transportera nas sve održavaju u zivotu i oni su sada istinski heroji novonastale situacije u oblasti fizičkog izvoza naših proizvoda i uvoza repromaterijala, dopremi šasija vozila …

U skladu sa prispećem šasija vozila, rashladnih uređaja, utovarni rampi, kranova, osovina …, itd., mi ćemo efikasno i efektivno izvršiti dogovorene procese proizvodnje i kompletiranja i homologacije vozila.

Tokom narednih meseci, a usled novonastale situacije će se svi rokovi posmatrati u kontekstu daljeg razvoja pandemije Corona (COVID-19) virusa, koja se širi celom Evropom.

Višom silom proglašenom u svim fabrikama šasija kamiona i delova koje koristimo, uzrokovanom pandemijom i činjenicom da je usled povećanih rizika i prekida u lancima snabdevanja, svi proizvođaci su primorani da privremeno uspore, ili zaustave proizvodne procese.

Uticaj te situacije i Vanrednog stanja proglašenog u Republici Srbiji se trudimo da dovedemo na najmanju moguću razumnu meru, uz primenu svih uputstava za minimiziranje rizika po partnere i zaposlene, i jednostavno minimalan uticaj ove Više sile na sve nas.

U ovakvim slučajevima će se svi dogovoreni rokovi promeniti i produžiti za vreme postojanja navedenih poremećaja, a uz pridržavanje svih instrukcija za očuvanje sigurnosti i bezbednosti naših partnera i zaposlenih, mi ćemo dati sve od sebe da efekti ovog globalnog poremećaja budu što je moguće manji.

Na raspolaganju smo i za sve preciznije informacije koje nisu obuhvaćene ovim obaveštenjem.

CEO Vladica Vujanović
CCO Miroslav Živanović

Share online