Problem premalog zadnjeg prepusta kamiona…kod nas ne postoji!

By Suzana Savković,

Kad želite da ugradite utovarno – istovarnu rampu, morate naći kompanije i ljude koji su vrlo stručni u tom polju, jer su to vrlo bitne stvari, koje se tiče same bezbednosti takvog vozila sutra u saobraćaju.
Kod dvoosovinskih kamiona bruto mase preko 16t (do 19t… 20t), često se javi problem malog zadnjeg prepusta, pa onda ljudi ne znaju na koji način izvršiti ugradnju utovarno – istovarne rampe na pravi način.
U takvim situacijama kada na zadnji deo vozila treba da se namontira rampa i kada je iz pomenutog razloga, smanjena mogućnost za montažu iste, mi taj problem vidimo kao izazov koji vrlo uspešno rešavamo, jer imamo ljude strčne za takve poslove i jer smo lideri u svom polju.

Možete pogledati i neke od primera kamiona sa malim zadnjim prepustom na vozliu i uspešno ugrađenom Dhollandia rampom, jer mi znamo kako.

Share online