MEMU vozilo – Mobilna jedinica za izradu eksploziva

By Suzana Savković,

MEMU vozilo – Mobilna jedinica za izradu eksploziva, kompletno projektovano vozilo i proizvedenog za MAN TGS 33.400 kamionsku šasiju, od strane Uniplast-a.

Ovo vozilo je izrađeno kao jedinica, za izradu i stvaranje eksploziva od onih opasnih materija koje nisu eksplozivi:
• Amonijum nitrat rastvor
• Amonijum nitrat granulat
• Dizel gorivo
• Natrijum nitrat rastvor
• Bihromat rastvor

Jedinica je sastoji od cisterni, rezervoara, za amonijum nitrat rastvor, dizel gorivo, natrijum nitrat rastvor, bihromat rastvor i kontejnera za rasuti teret i pripadajuće opreme.

Memu vehicle Memu - Mobile unit for making explosives

Sastavni deo vozila čine i dodatni rezervoar za vodu, rezervoar za hidraulično ulje sa hladnjakom, oprema za automatsko gašenje požara u motorskom prostoru i zaštita tovara od požara na pneumaticima.
U vezi sa kontrukcionim karakteristikama MEMU vozila, pored već poznatih (uređaj za automatsko gašenje požara u motorskom prostoru i zaštiti tovara od požara na pneumaticima), jedinica je projektovana da može sastaviti memu-slurry (mešavinu za eksploziv), prema priloženoj recepturi, a koja se obavlja pomoću induktivnog senzora i rotora zavojne pumpe.
Koncept opreme je projektovan, sa visokim stepenom pouzdanosti, i alternativnim rešenjima u slučaju otkaza pojedinih izvršnih ili nadzornih jedinica.

Mobile unit for making explosives Mobile unit for making explosives - inside
Sa svim agregatima u sklopu jedinice se komanduje manuelnim komandama, sa elektromagnetnim ventilima tipa ON-OFF, za uključivanje i isključivanje napajanja hidro motora.

MEMU aluminum tread on the roof upgrade MEMU MAN TGS 33.400

Share online