Održan TrailerWIN Seminar 2019 u Uniplast Serbia

By Suzana Savković,

trailerwin seminar 2019

U Subotu 26.10.2019. godine, naša kompanija je bila domaćin drugog eksluzivnog TrailerWIN seminara. Seminar je okupio učesnike iz različitih poslovnih sfera. Jedan deo učesnika došao je iz institucija koje se bave pregledom komercijalnih i nadograđenih vozila, atestima, homologacijama, certifikacijom i tehničkom dokumentacijom potrebnom za rađanje vozila. Drugi deo su predstavljali ljudi koji su usko vezani za ostale nadograditeljske delatosti: nadogradnje, ugradnje kranova, totalni dizajn vozila, specijalno kočnih sistema, zatim rashladnih uređaja, a deo učesnika bili su i inostrani nadograđivači vozila i njihovi projektanti, koji su želeli saznati više o mogućnostima softvera i samoj primeni istog u praksi kod nas kao, u Subotu reprezentatinog nadograditelja.

TrailerWIN softver koji Uniplast Serbia koristi od prvog dana svog postojanja kao jedan od alata za sve tehničke kalkulacije, predstavljen je kao početak priče potreban za svaki tip vozila koji se nadograđuje, nesto kao prva potvrda sigurnosti same nadogradnje, a zatim i na polju pripreme za sve potrebne dokumentacije za homologaciju kompletiranog vozila.
U okviru priče za TrailerWIN, učesnici su pored osnovnog TRW modula mogli čuti i sve mogućnosti vezane za CraneWIN ( kalkulacije potrebne za stabilnost i ostale parametre ugrađenog krana na šasiji vozila ), kao i za FrameWIN ( koji omogućava izradu proračuna potrebnih za definiciju sklopa pomoćne i glavne šasije vozila ), a isto tako i CornerWIN, koji nam služi da provozamo vozilo kroz sve kružne tokove sveta, a da se ne odmaknemo od ekrana, i tako vidimo da li postoje neki rizici ili je dimenziono sve u redu. Spomenuti su i moduli BusWIN i DrivelineWIN, koji su izazvali dosta pitanja okupljenih, ali svima je najzanimljiviji bio BrakeWIN, modul kroz koji su učesnici su videli kako to Uniplast Serbia dizajnira kompletno vozilo i upravlja informacijama vezanim za kočne kalkulacije prikolica i poluprikolica koje proizvodi.

trailerwin seminar 2019

Učesnici su imali priliku da razgovaraju sa g-din Roland Dahlin-om, koji je CEO & koosnivač firme Trailer Company, ali isto tako da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa onim što ih zanima i direktno od Miroslava Živanovića, direktora Uniplast Serbia, čije znanje i iskustvo u ovoj oblasti je svima bilo na raspolaganju i od velike pomoći.

Mnogo pažnje je izazvala komparacija 2 softvera : BRW-a sa Knorr Bremse softverom za detaljne kočne analize i homologacione proračune, pa se mozemo pohvaliti da je prvi stručnjak iz ove oblasti u našoj fabrici Marko Podleznik održao odličnu prezentaciju prikaza Knorr Bremse softvera. Pored njega, direktor Miroslav i Miloš Bogdanović su vlasnici homologacionih licenci Knorr Bremse-a, koji njihove kočne proracune čine validnim na bilo kojoj tački zemaljske kugle, ali opet nista bez baznog BRW-a, koji nam služi za brze inicijalne radne kalkulacije.

Svi zainteresovani dobili su mnogo korisnih informacija, a ono što smo kao posebnu sugestiju dobili je da im se seminar posebno svideo, jer su imali priliku da vide primenu programa u praksi, odnosno da vide kako izgleda kada nešto krene kao preliminarna analiza nekog vozila, a posle mnogo faza izlazi kao proizvedeno, kompletirano vozilo, na putu prema zadovoljnom kupcu.

Posebno se zahvaljujemo firmi Vidaco d.o.o. koja je ovlašćeni distributer TrailerWIN softvera u našem regionu i gdin Draženu Škrlec, koji je kao inicijator doprineo da se jedan ovakav seminar održi i bude svima od velike koristi.

Share online